Công Ty Cây Xanh An Phú > Tin tức > Một số hình ảnh thực hiện dịch vụ chặt cây xanh

Một số hình ảnh thực hiện dịch vụ chặt cây xanh

Với thế mạnh là trang thiết bị máy móc chuyên dụng, An Phú nhiều năm qua đã nhận chặt cây xanh cho hàng ngàn khách hàng và nhận được nhiều phản hồi tích cực, đó cũng là nền tảng tinh thần cho đội ngủ công nhân viên của chúng tôi hoàn thiện hơn nửa chất lượng dịch vụ chặt cây xanh mà chúng tôi đang cung cấp.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế quá trình công nhân của chúng tôi đang chặt cây xanh:

Dịch vụ chặt cây xanh ven đường

Mé nhánh cây xanh lề đường đô thị

Dịch vụ chặt cây bông gòn

Dịch vụ chặt cây Bông gòn đường kính thân 120cm cao 25m

Dịch vụ chặt cây trường học

Thu gom cành lá vận chuyển xử lý

Đào gốc cây

Sử dụng xe cuốc đào bỏ gốc cây

Dịch vụ chặt cây si

Dịch vụ mé nhánh cây trong sân nhà hàng

Thu gom cành lá cây xanh

Thu gom vận chuyển cành lá

Chặt cây si

Cắt nhỏ cành cây

Dịch vụ chặt cây sanh vướng dây điện

Dịch vụ chặt cây sake

Dịch vụ chặt cây sa kê

Dịch vụ chặt cây bàng

Chặt cây bàng lá lớn

Dịch vụ chặt cây bàng

Tìm kiếm: CONG TY CAY XANH, DICH VU CHAT CAY, DICH VU CHAT CAY XANH, CHAT CAY XANH