Cho thuê xe cẩu

– Xe cẩu 3 tấn: 3.000.000 đ/8h

– Xe cẩu 5 tấn: 4.000.000 đ/8h