Công Ty Cây Xanh An Phú > Hình ảnh dịch vụ cắt cỏ phát quang > Cắt cỏ Trạm ĐKVT Vinasat Bình Dương

Cắt cỏ Trạm ĐKVT Vinasat Bình Dương

Cắt cỏ phát quang Trung tâm viễn thông VNPT Bình Dương

Nội dung công việc: Cắt cỏ phát quang, thu gom vận chuyển xử lý xác cỏ.

Hình ảnh thực tế:

Dịch vụ cắt cỏ VNPT Bình Dương

Dịch vụ cắt cỏ VNPT Bình Dương2

Dịch vụ cắt cỏ VNPT Bình Dương

Dịch vụ cắt cỏ VNPT Bình Dương 3

Dịch vụ cắt cỏ VNPT Bình Dương 4

Dịch vụ cắt cỏ VNPT Bình Dương 5

Dịch vụ cắt cỏ VNPT Bình Dương 6

Tìm kiếm: DICH VU CAT CO, DICH VU CAT CO BINH DUONG

Liên kết:

https://www.facebook.com/dichvucatco/

https://plus.google.com/105170858087704990854?hl=vi

https://www.youtube.com/watch?v=CnClVKb8Pcs