Cắt cỏ dự án Firt Solar Củ Chi

An Phú ký hợp đồng và triển khai cắt cỏ dự án Firt Solar Củ Chi
Hạng mục: Cắt cỏ phát hoang, thu gom vận chuyển xử lý xác cỏ sau khi cắt
Địa chỉ: KCN Đông Nam Củ Chi, TP HCM
Hình ảnh thực tế:

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 2

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 3

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 4

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 5

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 6

Tìm kiếm: CONG TY CAY XANH, DICH VU CAT CO