Cắt cỏ dự án Firt Solar Củ Chi

Công ty cây xanh An Phú ký hợp đồng và triển khai dịch vụ cắt cỏ dự án Firt Solar Củ Chi
Hạng mục: Cắt cỏ phát hoang, thu gom vận chuyển xử lý xác cỏ sau khi cắt
Địa chỉ: KCN Đông Nam Củ Chi, TP HCM
Hình ảnh thực tế:

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 2

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 3

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 4

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 5

Dịch vụ cắt cỏ tại củ chi 6

Thẻ:, ,