Cắt cỏ dự án Gs Nhà Bè

Công ty cây xanh An Phú ký hợp đồng và triển khai cắt cỏ cho dự án Gs Metro City Nhà Bè.
Hạng mục: Dịch vụ cắt cỏ.
Địa chỉ: Phước Kiểng, Nhơn Đức, Nhà Bè, TP HCM
Hình ảnh thực tế:

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 1

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 2

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 3

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 4

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 5

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 6

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 7

Cắt cỏ dự án GS nhà bè 8

Tìm kiếm: CONG TY CAY XANHDICH VU CAT CO