Công Ty Cây Xanh An Phú > Công trình > Cung cấp và trồng cây, cỏ cho nhà máy Taitan Bình Dương

Cung cấp và trồng cây, cỏ cho nhà máy Taitan Bình Dương

Thông tin cơ bản

Hạng mục: Thiết kế cảnh quan, cung cấp và trồng cây bóng mát, trồng cỏ lá gừng

Khách hàng: Nhà máy Taitan

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bàu Bàng, Bình Dương

Hình ảnh thi công

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan

Trồng cỏ lá gừng nhà máy Taitan