Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Trường Quốc tế Lawrence S.Ting

Trường Quốc tế Lawrence S.Ting

Thông tin cơ bản

Hạng mục: Thi công khuôn viên cảnh quan

Khách hàng: Trường Quốc tế Lawrence S.Ting

Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công

Thẻ:, , , ,