Công Ty Cây Xanh An Phú > Công trình > Cung cấp và trồng cỏ Trường Quốc tế Lawrence S.Ting

Cung cấp và trồng cỏ Trường Quốc tế Lawrence S.Ting

Thông tin cơ bản

Hạng mục: Cung cấp và trồng cỏ

Khách hàng: Trường Quốc tế Lawrence S.Ting

Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công