Công Ty Cây Xanh An Phú > Công trình > Cung cấp và trồng cây cho Nhà máy cà phê hòa tan Intimex

Cung cấp và trồng cây cho Nhà máy cà phê hòa tan Intimex

Thông tin cơ bản

Hạng mục: Thiết kế cảnh quan, cung cấp và trồng cây cảnh

Khách hàng: Nhà máy cà phê hòa tan Intimex

Địa chỉ: Đường số 30, KCN Vsip 2a, Tân Uyên, Bình Dương

Hình ảnh thi công

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 2

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 3

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 4

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 5

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 6

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 7

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 8

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 9

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 10

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 12

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 13 Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 14

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 15

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 17

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 18

Thẻ:,