Cây Chuổi ngọc

Tên thường gọi: Cây Chuỗi ngọc, Chuỗi ngọc vàng, Chuỗi xanh

Liên hệ

Là loại cây được sử dụng nhiều cho việc trồng viền cho tiểu cảnh.

Thẻ: