Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Nhà máy Junwoo Vina

Nhà máy Junwoo Vina

Tên dự án: Trồng cỏ khuôn viên nhà máy Junwoo Vina

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Junwoo Vina

Địa chỉ: Lô II, 5 KCN Mỹ Xuân B1, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Hình ảnh thi công:

Thẻ:, , , ,