Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Nhà máy giấy Yuen Foong Yu Long An

Nhà máy giấy Yuen Foong Yu Long An

Tên dự án: Cải tạo và trồng cỏ khuôn viên Nhà máy giấy Yuen Foong Yu Long An

Chủ đầu tư: Nhà máy giấy Yuen Foong Yu Long An

Địa chỉ: Lô E3, E4, E5, E6 KCN Hạnh Phúc, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

Hình ảnh thi công:

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Trồng cỏ nhung nhật

Trồng cỏ nhung long an

Trồng cỏ nhung tại long an

Trồng cỏ nhung nhật tại long an2

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Trồng cỏ nhung nhật tại long an

Tag: trồng cỏ nhung tại long an, trồng cỏ long an, công ty cây xanh