Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Nhà khách Thanh Niên Vũng Tàu

Nhà khách Thanh Niên Vũng Tàu

Tên dự án: Trồng cây Nhà khách Thanh Niên TP Vũng Tàu

Chủ đầu tư:

Địa chỉ: 27 Phó Đức Chính, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Hình ảnh thi công:

Công ty trồng cây xanh tại Vũng Tàu

Công ty cây xanh tại Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty cây xanh tại BR-VT