Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Dự án Tân Hiệp Central

Dự án Tân Hiệp Central

Tên dự án: Trồng cây dự an Tân Hiệp Central

Chủ đầu tư: Công ty TNHH PTHT & BĐS Tạo Tín Phát

Địa chỉ: Đường Tân Hiệp 17, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Hình ảnh thi công:

Thẻ:, , , ,