Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Công ty DKSH Việt Nam

Công ty DKSH Việt Nam

Thông tin cơ bản

Hạng mục: Cung cấp và trồng cây cảnh

Khách hàng: Công ty DKSH Việt Nam

Địa chỉ: 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore 1, Thuận An, Bình Dương

Hình ảnh thi công

Thẻ:,