Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Cụm công nghiệp BW Bàu Bàng

Cụm công nghiệp BW Bàu Bàng

Tên dự án: Trồng cây dự án BW Industrial

Chủ đầu tư: BW Industrial

Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Bàu Bàng, Bình Dương

BW Industrial là dự án cụm công nghiệp rộng hơn 350.000 m2 tính riêng tại Bàu Bàng. Diện tích sử dụng cho mảng xanh là 40.000m2.

Hình ảnh thi công:

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương

Trong co la gung tai Binh Duong

Trồng cỏ lá gừng

Trong co la gung tai Binh Duong

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương Trong co la gung tai Binh Duong

Trong co tai Binh Duong

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương Trong co la gung tai Binh Duong

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương giá rẻ

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương

Trong co la gung tai Binh Duong

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương Trong co la gung tai Binh Duong

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương

Trồng cỏ lá gừng trọn gói

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương 2

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương 3

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương 4

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương 5

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương 6

Trồng cỏ lá gừng tại Bình Dương 7

Thẻ:, , , ,