Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Cảnh quan Trường QT Lawrence S.Ting

Cảnh quan Trường QT Lawrence S.Ting

Thông tin cơ bản

Hạng mục: Cải tạo khuôn viên cảnh quan

Khách hàng: Trường Quốc tế Lawrence S.Ting

Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công