Công Ty Cây Xanh An Phú > Dự án > Cảnh quan Nhà máy Cà phê hòa tan Intimex

Cảnh quan Nhà máy Cà phê hòa tan Intimex

Thông tin cơ bản

Hạng mục: Thiết kế, thi công cảnh quan

Khách hàng: Nhà máy cà phê hòa tan Intimex

Địa chỉ: Đường số 30, KCN Vsip 2a, Tân Uyên, Bình Dương

Hình ảnh thi công

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 2

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 3

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 4

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 5

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 6

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 7

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 8

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 9

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 10

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 12

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 13

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 15

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 17

Cung cấp và trồng cây cảnh cho nhà máy Intimex 18

Thẻ:,